Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Subtitle

Om agderkatten

AGDERKATTEN er Aust-Agders eneste klubb for katteinteresserte. Som det fremgår av navnet er det en klubb ikke bare for såkalte rasekatter, men i høy grad også for huskatter.

AGDERKATTEN ble stiftet 3. juli 1989. Den ble godkjent i
"Norske Rasekattklubbers Riksforbund", NRR, på deres generalforsamling i februar 1990. NRR er en landsomfattende organisasjon for landes 40 lokale katteklubber.

I dag er det på landsbasis over 5000 medlemmer. NRR er tilsluttet FIFè, Federation Internationale Feline D'Europe.


AGDERKATTEN vil arbeide for et sunt kattehold, et aktivt kattemiljø, forhindre at mishandling av katter og andre dyr skal forekomme, samt å gjøre en innsats for at alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd og for en bedring av rasene.


AGDERKATTEN har medlemmer som er opptatt av katten, og som på en positiv måte vil verne om vårt mest utbredte husdyr. Det finnes 760 varianter av katten

Medlemskap i Agderkatten


Alle aktive utstillere og oppdretterne i klubben plikter seg å hjelpe til under utstillinger i klubbens regi. Med aktive medlemmer mener vi den som driver oppdrett eller stiller ut katter, og på den måten bruker tjenestene klubben videreformidler til NRR eller andre klubber.

 

For å melde deg inn i Agderkatten betaler du inn medlemskontingenten og sender en e-post med informasjon om deg selv, navn, adresse, tlf, e-post til agderkattensekretar@hotmail.com


Agderkattens kontonr er: 2895.11.31816 


Hovedmedlem      -      Familiemedlem.       
    kr. 450,-          -             kr.150,-