Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Subtitle

Sponsorinformasjon 2015

add text, images, and other content

Felles rabattkode hos Langford, for alle NRR-medlemmer.

 

Årets klubbkattutdeling!

Da er det klart at medlemsmøtet blir  03.02. på Myra Grendehus kl. 19.00.
Da vil vi sette litt ekstra fokus og stas på vinnerene av Årets klubbkatter, samt kose oss med en enkel varmrett og kake/kaffe.

Vi må ha påmelding på hvor mange som kommer innen fredag 30. januar. Meld dere gjerne på her, eller på mail til agderkattensleder@gmail.comVi arrangerer en tilstelning med ekstra fokus og oppmerksomhet til våre flotte vinnere av klubbkatt 2014. Tilstelningen vil holdes 3. februar, mest sansynlig på Myra Grendehus, men vi kommer tilbake med nærmere detaljer. 

Vi har dessverre fått avbud fra to av våre inviterte dommere.

Sebastian Prusniak har dessverre meldt forfall til Agderkattens utstilling i mars, pga hans jobb, og Jørgen Billing har dobbeltbooket, og kan derfor ikke komme. Styret jobber med å få inn en erstatter.

Årets GF er gjennomført.

Det nye styret er presenter her.

Agderkattens GF avholdes 30.10.14 på Sør Amfi, Arendal kl. 19.00

Innkalling, regnskap og saker er sendt ut til alle våre medlemmer. 

Nå er vår invitasjon for 2015 endelig lagt ut på våre hjemmesider.

Trykk her for å komme til invitasjonen :) Velkommen skal dere være! Invitasjon 2015

Kataloger og resultater fra våre utstillinger 15. og 16. mars er nå ute.

Referat fra NRR sin Generalforsamling 2014

Dommerfordelingen er nå lagt ut for 2014-utstillingen 15. og 16. mars.

Årets GF er gjennomført.

15. oktober ble Agderkattens GF avholdt, med godt oppmøte. Nytt styre er på plass. Den eneste endringen i år er at Wenche Øymoen går av som leder, og Gry Pedersen går inn i vervet. Komplett styre finner du på denne siden.   Fullt referat kommer snart.

Invitasjonen til vår utstilling, mars 2014 er klar!

 

Du finner invitasjonen her

Husk Agderkattens Generalforsamling tirsdag 15. oktober kl. 19.00  på Sør Amfi.

Årets generalforsamling  er den 15.oktober klokken 19.00 på Sør Amfi i rommet som heter 205 - Bøtte

Vi håper så mange som mulig tar turen :)

Dagsorden på generalforsamlingen er

1 Godkjenning av innkallingen.
2 Valg av møteleder.
3 Valg av referenter som også undertegner protokollen.
4 Valg av tellekorps.
5 Styrets årsberetning.
6 Regnskap.
7 Innkomne forslag.
8 Valg (vanlig flertallsvalg).

Informasjon vedrørende NRR oppdretterdiplomering.

Resultatene fra årets utstilling er nå lagt ut.

Agderkattens utstilling til neste år (2014)

Neste års utstilling i regi av Agderkatten Katteklubb arrangeres 15. og 16. MARS, utstillingen vil da holdes i Nedeneshallen!
På grunn av Hove-festivalen og de mange utstillingene på Østlandet på sommeren, håper vi at en utstilling tidligere på året vil slå an!
Så husk å hukk av denne helgen neste år! :) I år går utstillingen som planlagt siste helgen i juni, så meld på.

Agderkattens GF er avholdt og nytt styre er på plass.

Se denne siden for oversikt over det nye styret.

Fra forelesninger i katteetologi (kattens atferd og velferd) av professor Bjarne O. Braastad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011.

Ny dato for vår utstillingshelg i 2013!

Grunnet at HoVe-festivalen har flyttet sitt arrangement til å inkludere den første helgen i juli, med påfølgende fullbookede hoteller og campingplasser, har vi måttet flytte vår utstilling til siste helgen i juni. I 2013 blir dette den 29. og 30. juni. Velkommen!

Vedrørende midlertidig registrering. Info fra NRR-kontoret.

vil minne om teksten rundt dette i forrige utgave av Aristokatt, s 24:
 
Midlertidig registrering av katter
 
Kontoret opplever en økende tendens til at medlemmer/klubber sender inn stamtavlerekvisisjoner og importer sammen med søknader om midlertidige registreringer tett opp til utstillinger.
Behandlingstiden på importer og rekvisisjoner er nå svært kort, slik at behovet for midlertidig reg. egentlig ikke skal være tilstede. Når disse papirene kommer inn til kontoret kun to-tre dager innen utstilling er det ikke mulig å få ut stamtavler tidsnok med postgang, og midlertidige registreringer må lages på katter som allerede er registrert i stamboken. Dette medfører en dobbeltjobb på kontoret som bør være helt unødvendig med den korte behandlingstiden NRR har på rekvisisjoner og importer nå.
Derfor vil det i framtiden ikke bli prioritert å lage midlertidige registreringer på innsendelser av rekvisisjoner og importer som kommer inn til kontoret mindre enn en uke før aktuell utstilling.

Nye stamnavn i juli.

Vi gratulerer Gunnar Bjørbekk med stamnavnet NO*Flostad Katten

Kataloger og resultater fra vår utstilling er lagt ut.

Du finner kataloger og resultater fra vår utstilling her.

Gratulerer til Anne Pors Pedersen, (N) Norodden med BIS-kull og BIS hannkattunge !

Norsk Skogkattring inviterte til årets skogkattmesterskap i Solbergelva Sport- og kulturhus søndag 27. mai 2012 og der ble (N) Norodden sitt kull BIS!

 

(N) Norodden Mikkel, fra BIS-kullet, ble BIV-tot, NOM og BIS hannkatt, kattunge! 

 Vi gratulerer!!

 

DOMMERE
Anne Køhn, DK
Lene Glem, DK
Raymond Alessandro Saetre, N

               

Årets klubbkatter 2010!

 

 

Voksen:

1       GIC DK* Saltvig’s Xipisi, ABY                       403,57                 Kitty og Arvid Taule

2       IC Anton of Peppermint (N), PER               376,41                 Hilde R. Hansen

3       IC Chetilas Silky King, BEN                           352,77                 Thea E. Rebbestad og Idar Eriksen

4       GIC Faby-Cats Belladonna, ABY                 251,83                 Kjell Johannessen

5        Dino of Peppermint (N), PER                     200,38                 Anne Haugum

Kastrat:

1.      EP/CH Bastic og Sembelance (N)DVM, DSM ,SBI 507,37       Aina Olsen

2.      SP/IC She So High of Sembelance JW, DSM, SBI  506,93      Aina Olsen

3.      GIP/IC Kattegården’s Vivi, ABY                             428,30     Christian Vollan

4.      Pr (N) BatStar Billy Luca, OSH                                  400,72  H.Wærenskjold/ D. R. Kjølsen

5.      EP/CH Scott of Sembelance (N), SBI                        304,57  Aina Olsen

 

Ungdyr:

1.      Chetilas Lovely Madonna, BEN                  302,29                 Thea E. Rebbestad og Idar Eriksen

2.      S* Norrguld’s Ritz Carlton, BEN                 301,56                 Thea E. Rebbestad og Idar Eriksen

3.      Gloria of Peppermint (N), PER                    300,96                 Anne Haugum

4.      (N) Galgviddraumen Calypso-A-Taste-Of- Indian-Summer, ABY     277,12     Christian Vollan

5.      Cachupa Bonjour L’amour, ABY                 276,75                 Christian Vollan

 

Senior:

1.      EP/CH Bastic og Sembelance (N)DVM, DSM ,SBI 300,18  Aina Olsen

2.      EP/CH Scott of Sembelance (N), SBI                    180,16  Aina Olsen

3.      Dockside Seleste, PER                                          160,04  Anne Haugum

4.      EP Rawalpindi’s Rawanjev, SBI                             140,08  Rita Hansen

5.      SW 02 Solefall Bacchus, OCI                                60,02     Susanne Bjørnsen

 

Veteran:

1.      EP/CH Bastic og Sembelance (N)DVM, DSM ,SBI 200,06  Aina Olsen

 

Oppdrett:

1.      Of Sembelance (N), SBI                                570,49                 Aina Olsen

2.      Of Peppermint (N), PER                               222,38                 Anne Haugum

3.      of Sina-Bass, ABY                                          196,89                 Kitty og Arvid Taule

4.      (N) Ralphine’s, SBI                                        194,63                 Erika Halvorsen

5.      of Silverado (N), EXO                                    190,38                 Eva Flørenes

 

Avlshann:

1.      GIC Thamos Mamush, ABY                         291,16                 Ann K. Horve/Alf Åge Helgøy

2.      Co-Bridge Dakota of Dockside                   222,37                 Anne Haugum

 

Huskatt:

1.      Rocky                  300,18                                               Thea E. Rebbestad og Idar Eriksen

2.      Miss Mixie          75,08                                                 Alexandra Lothe Raven

 

 

 

 

 

 

Reseptfritak på bendelormbehandling av hund og katt.
Statens legemiddelverk har gitt unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit vet tabletter inneholder prazikvantel som har effekt mot revens dvergbendelorm, Echinococcus multilocularis, hos hund og katt.Revens dvergbendelorm er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er nå for første gang påvist på rev i Sverige. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. Bendelormen er ufarlig for hunder og katter. For å hindre at parasitten spres til Norge innførte Landbruks- og matdepartementet 11.mars 2011 krav om at alle hunder og katter som innføres fra Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm før de kommer til Norge. Les mer på Mattilsynets hjemmesider. 

Legemiddelverket har som en følge av den nye situasjonen fra 14.03.11 gitt et midlertidig unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet tabletter 50 mg til hund og katt.

De virksomme stoffene som er angitt å kunne brukes til behandling mot revens dvergbendelorm i hund og katt er prazikvantel og epsiprantel. Kun prazikvantel er tilgjengelig i Norge i legemidler med markedsføringstillatelse (MT) for bruk til hund og katt. Dosering av prazikvantel mot revens dvergbendelorm er 5 mg/kg kroppsvekt gitt oralt som en engangsdose for både hund og katt. Tidspunkter for når behandlingen skal foretas i forbindelse med innreise til Norge er gitt på Mattilsynets hjemmesider.

Droncit tabletter er det eneste enkomponentpreparatet med prazikvantel. Prazikvantel finnes også i kombinasjon med andre virksomme substanser i andre markedsførte legemidler. Disse produktene er imidlertid beregnet for behandling av blandingsinfeksjoner med ulike typer parasitter og er derfor ikke omfattet av reseptfritaket.

NRR sin GF arrangeres i år den 25. – 27. februar.

Stedet for årets GF er First Hotell Ambassadeur, Drammen.

Vi har enda ikke mottatt sakspapirene fra NRR, men disse blir sendt dere pr mail så fort de ankommer klubben. Her er imidlertid årets dagsorden.

 

DAGSORDEN:

 

            Åpning av generalforsamlingen v/fungerende president Gøran Vinje.

            Presentasjon av møteleder.

 

1.         Valg av 3 referenter og for undertegnelse av protokoll.

            Valg av tellekorps

 

2.         Godkjennelse av innkalling og dagsorden

           

3.         Årsberetninger.         

Styret, Avlsrådet, Utstillingskomitéen, Helseutvalget, Lovkomiteen, Disiplinærkomitéen, Aristokatt, Kontoret, Sponsorkoordinator

 

4.         Regnskap. (Av praktiske årsaker vil NRRs styre be om at dette punkt blir behandlet på søndag.)

 

5.         Opptak av nye klubber/Utdeling til klubber som har jubileum.

 

6.         Innkomne forslag

 

7.         Budsjett, bevilgninger og økonomiske justeringer.

 

8.               Valg

 

 

Agderpusen er nå sendt ut i posten og lagt ut her.

Referat fra Årets GF

Referat fra Agderkattens Generalforsamling 2010
Torsdag 25.november – Idrettens Hus, Stoa, Arendal
Antall stemmeberettigede: 18 medlemmer


Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent


Sak 2: Valg av møteleder
Vedtak: Kjell Johannesen


Sak 3: Valg av referenter som også undertegner
protokollen.
Vedtak: Gerd Bjørnsen og Christian Vollan


Sak 4: Valg av tellekorps

Vedtak: Alf Åge Helgøy og Heidi Elisabeth Sørland


Sak 5: Styrets årsberetning
Sekretæren, Gry Pedersen, leste årsberetningen

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent


Sak 6: Regnskap
Kasserer, Susanne Bjørnsen, gjennomgikk regnskapet.
Regnskapet var revidert uten anmerkninger og Gerd
Bakke leste opp revisorberetningen.
De ble stilt spørsmål om det var riktig å betale ut
styrehonorar siden foreningen har så dårlig økonomi.
Det ble oppdaget en feil i regnskapet, et avvik i
summen på utstillingsregnskapet og summen som ble
overført til hovedregnskapet.
Kasserer hadde ikke noe svar på dette og måtte
undersøke dette nærmere.
Vedtak: Regnskapet ble ikke godkjent, dette må
rettes opp, revideres og sendes ut på nytt ( på email)
for godkjenning.


Sak. 7: Innkomne forslag:
Forslag 1 – fra Gerd Bakke: Endring av Agderkattens
lover
Vedtak: Ved lovendring kreves det 2/3 flertall.

Forslaget ble Ikke vedtatt


Forslag 2 – fra Gry Pedersen: Showsekretær blir eget
styreverv.
Vedtak: Godkjent


Forslag 3 – Kontingenten heves fra 2011
Vedtak: Godtatt.


Medlemskontingenten økes til:
Aktive medlemmer/utstillere kr 450,- pr.år
Passive medlemmer kr 350,- pr.år
Familiemedlem kr 100,- pr.år
Forslag 4 – GF foreslår å stryke styrehonorarer
Vedtak: Enstemmig vedtatt


Sak 8: Valg:
Leder 1 år:
Arne Olsen, valgt med 13 mot 5 stemmer


Utstillingssekretær 2 år:
Gerd Bjørnsen, valgt med 15 mot 3 stemmer


Styremedlemmer 2 år:
1)Alf Åge Helgøy, valgt med 13 stemmer


2)Elin Pedersen, valgt med 11 stemmer


Showsekretær 1 år:
Ann Kristin Horve, enstemmig valgt


Valgkomite 1 år:
Thea Eriksen Rebbestad

Jeanette Skogeng

Heidi Elisabeth Sørland

Anita Holm


Revisor, 1 år:
Gerd Bakke
Anne Pors Pedersen


Møte hevet

Nyheter og informasjon fra styret
Årets GF er avholdt og her er det nye styret i Agderkatten:
 
Leder: Arne Olsen. Valgt for 1 år
 
Sekretær: Gry Pedersen. Ikke på valg.
 
Show sekretær: Ann Kristin Horve. Valgt for 1 år.
 
Utstillingssekretær (ekstern) Gerd Bjørnsen. Valgt for 2 år.
 
Kasserer: Susanne Bjørnsen. Ikke på valg. 
 
Styremedlem/Materialforvalter: Idar Eriksen. Ikke på valg. 
 
Styremedlem: Elin Pedersen. Valgt for 2 år.
 
Styremedlem: Alf Åge Helgøy Helgøy.Valgt for 2 år.
 
Vi gratulerer med vervene! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ny dato for årets GF i Agderkatten er 25. november kl. 19.00 på Idrettens hus,Stoa, Arendal.


 

Informasjon fra NRR

NRR har mottatt reaksjoner på feil og brudd på FIFes lover på hjemmesider til klubbmedlemmer.

NRR vil ikke opptre som noe hjemmeside -politi, men vi oppfordrer de klubbene som oppdager direkte feil på sine medlemmers hjemmeside, det være seg feilskriving av oppdrettsnavn, raseforkortelser og lignende, om å gi sine medlemmer beskjed om dette.

 

Med vennlig hilsen

 for NRRs styre

Kari-Anne Lund

Sekretær

 

Så da får vi sjekke hjemmesidene våre og se at vi har husket landskoden (N), N eller NO* før stamnavnet, rett forkortelse på rasene o.l

 

 

 


Dato for årets GF i Agderkatten er 21. oktober kl. 19.00 på Idrettens hus,Stoa, Arendal.

Har du forslag for saker som skal taes opp på GF må vi ha de i hende innen  6. oktober. Forslag kan sendes meg pr mail

 


Agderpusen nr. 2/2010 er nå sendt ut i posten til våre medlemmer, og er også lagt ut her

 

Vårt medlemsblad, Agderpusen er sendt til trykkeriet, men grunnet ferieavvikling der rakk vi dessverre ikke å få bladet ut i juli som annonsert tidligere. Bladet blir sendt dere så fort det er ferdig trykket.

01.08.10

 

 


Katalog - Agderkattens utstilling, lørdag 12. juni 2010

Trykk på pil i høyre, øverste hjørne for å få stor utgave av katalogen. 

 
 
 
 
 

 

Katalog - Agderkattens utstilling, søndag 13. juni 2010

 

 

 

 

 

Resultater fra Agderkattens utstilling lørdag 12. juni.

 

 

 
 
Resultater fra Agderkattens utstilling søndag 13. juni.
 
 
 
 
 
 
 Ekstrakatt søndag 13.06.10

ABY n

125a

Kl 9-Åpen klasse 

Hunn (N) Mayas Pride Felicia, NRR LO 156315 Født 06.07.2009

Far: Ch TinanOg Wasabi, ABY n

Mor: (N) Mayas Pride Nerfetiti, ABY o

Oppdretter: May Britt Andressen

Eier: Nathalie C.B. Thorbjørnsen, SØRAK. 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Styret i Agderkatten ønsker å takk alle dere som var med å bidro til at utstillingen denne helgen ble gjennomført på den flotte måten den gjorde. Vi er overveldet over hvor mange medlemmer og ikke-medlemmer som stilte opp både før, under og etter utstillingen. Takket være hver enkelt av dere ble denne utstillingen et flott, positivt arrangement, som vi allerede har fått mange fine tilbakemeldinger på.
 
Tusen takk!
 
 
Det ble gjenglemt en liten "sovepose-hule" i fleece-stoff på ustillingen. Ta kontakt med Gry dersom det er du som har glemt denne :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommerfordelingen er lagt ut. Se her.
 
 
 
 
 
 
 
Utstillerkortene er sendt ut 31.05.
Har du ikke mottatt utstillerkortet ditt i løpet av ett par dager så kontakt oss og gi oss beskjed. 
 
 
 
 
 
 
Medlemsmøte 11.05.10
 
Vi annonserte medlemsmøte den 10.mai i siste nummer av Agderpusen. Nå viser det seg at den datoen er det opptatt på Idrettens hus.
 
Vi arrangerer derfor medlemsmøte tirsdag 11.05.10. kl. 19.00
 
På møtet tar vi opp saker som har med utstilling å gjøre. Dette er en glimrende anledning for dere som enda ikke har vært med på en utstilling til å få spurt om det dere lurer på, samt få en liten innføring på dette med utstilling og klargjøring av katt før utstillingen.
 
Vi gjennomgår også arbeidslistene for oppgavene vi må ha hjelp til under utstillingshelgen. Vi håper så mange som mulig stiller opp på møtet :)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
18.04.10
Vår-nummeret av Agderpusen er nå lagt ut her
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Resultatsiden: 
 
Vi oppdaterer resultatsidene med resultater etterhvert som vi får dem inn fra klubbene. Siste utstillinger ligger øverst så let nedover på listen for å finne eldre utstillinger.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Medlemsmøte i Agderkatten.
 
 
Møtet vil bli holdt i Idrettens hus på Stoa, Arendal, 22.03. kl. 19.00
Her vil det bli markering av fjorårets beste klubbkatter og informasjon om årets utstilling. Småsnakk over en kopp kaffe og litt kake får vi selvfølgelig også tid til.
 
Har dere ønsker m.h.t. hva vi skal ta opp av andre saker så send meg gjerne noen ord om dette.
 
Vi minner dere også på at Agderpusen snart skal trykkes, så har dere bilder, informasjon, tips o.a til bladet så håper vi dere sender oss dette :)
 
Denne invitasjonen er også sendt ut pr. mail, samt med brev til de som ikke har mail-adresse.
 
 
Gry
For styret.


Scandinavian Winner Show 2010

Informasjon og innbydelse til SWS 2010 finner dere på http://www.swsnorge.no


Nytt nummer av Agderpusen er lagt ut.

Wenche har nå gjort ferdig desembernummeret av Agderpusen. Du finner det her

Referat fra Agderkattens GF 2009

 

Referat fra Agderkattens Generalforsamling.

Mandag 19. oktober 2009

kl. 19.00 på Idrettens hus, Stoa, Arendal

 

       Tilstede: 12 medlemmer med stemmerett.

 

1)     Godkjenning av innkallingen: Godkjent

 

2)     Valg av møteleder: Wenche Øymoen

 

3)     Valg av referenter: Gerd Bjørnsen og Gry Pedersen

 

4)     Valg av tellekorps: Trond Inge Terjesen

 

5)     Styrets årsberetning: Av klubbsekretær Anita Holm - lest opp av Wenche Øymoen – Godkjent.

 

6)     Godkjenning av revidert regnskap: Gjennomgått av kasserer, Susanne Bjørnsen – Godkjent.

 

7)     Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag

 

8)     Valg:

 

             Leder: Anita Holm, valgt for 1 år

 

              Sekretær: Gry Pedersen, valgt for 2 år

 

              Styremedlem: Anne Pors Pedersen, valgt med 6, mot 5 stemmer, for 1 år 

 

              Revisorer: Gerd Bakke og Sigmund Ekhougen, valgt for 1 år

 

              Valgkomité: Wenche Øymoen og Hanne Kjølsen Wærenskjold, valgt for 1 år

 

 

             Gry Pedersen                                                                            Gerd Bjørsen

              Referent                                                                                     Referent

Del Agderkatten på Facebook

Share on Facebook

Send til en venn

Agderkattens sponsorer: