Velkommen til Agderkattens hjemmesider.

Styremedlemmer

Her  en liten introduksjon av de som innehar de forskjellige vervene i Agderkattens styre og litt info om hvert verv. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill. 

Leder: Tonje Christoffersen

Tonje Christoffersen

Rådyrveien 26

4624 Kristiansand

Mobil: 92490695

Email: agderkattensleder@gmail.com

Sekretær: Ann Kristin Horve

ANN KRISTIN HORVE
Korsen,
4900 Tvedestrand
TLF: 91377190

Mail: agderkattenssekretar@gmail.com


 Ann Kristin er sekretæren i klubben, hun skal ha alt av papirer som skal til NRR. 

 

Ekstern Utstillingsekretær (for utstillinger i andre klubbers regi) Charlotte Horve Helgøy

Charlotte Horve Helgøy

 Korsen,
4900 Tvedestrand

tlfnr: 93819209


Klubb email: agderkattens.eksternutstilling@gmail.com

Showsekretær (For utstillinger i Agderkattens regi)

ANN KRISTIN HORVE
Korsen,
4900 Tvedestrand
TLF: 91377190
Mail: tarquinias@hotmail.no

  

 

 

Ann Kristin er klubbens showsekretær. Det vil si at hun har ansvaret for Agderkattens egne utstillinger. Hun har hånd om det meste som gjelder utstillingen vår, også påmeldingene. Dersom du skal du på Agderkattens utstillinger så send påmeldinga til Ann Kristin. Dette står også på innbydelsen vår. Ann Kristin tar i mot påmeldingene fra alle som vil til vår utstilling, både fra i inn- og utland.

Ann Kristin driver oppdrett av Abyssiner.

 

 

Kasserer/  Redaktør Agderpusen.

Tonje Christoffersen

Rådyrveien 26

4624 Kristiansand

Mobil: 92490695

Mail til kasserer: agderkattenskasserer@gmail.com

For stoff til Agderkpusen: agderpus@gmail.com

 

 


Tonje er vår kasserer og nye redaktør av Agderpusen, vårt medlemsblad. Har dere stoff til bladet så sender dere dette til Tonje. 

Hun driver oppdrett av Abyssiner. 

 

Styremedlem / Materialforvalter

SUSANNE BJØRNSEN
Gamle Songevei 35,
4842 ARENDAL
TLF: 482 57153
MAIL MEG!

 

 

 

 

 

Styremedlem 2015-2017

Charlotte Horve Helgøy

 

Styremedlem 2015-2016

Stine Birgitte Sløgedal

Hjemmesideansvarlig:

Maria Brox

Grøgårdsmyrveien 46 a

4790 Lillesand

 tlf: 47386813

 E-mail: mariabroxsin@gmail.com